Børn/unge med autisme/ADHD

Udviklingsforstyrrelser  er ikke en psykisk lidelse,

men kan skabe psykiske problemer og store frustrationer,

både hos den enkelte og hos familien. 

 

Der er ofte mange hensyn der skal tages,

for at minimere stress og krav, til et ungt menneske, der ofte tænker og forstår lidt anderledes end de fleste.

 

Mange føler sig ofte ikke forstået af sine omgivelser.

Eller de bliver mødt af krav, de ikke kan leve op til.

Kravene overstiger det man kan honorere.

 

Dette kan give følgevirkninger som:

  • ensomhed
  • lavt selvværd
  • aggression
  • selvskade

På sigt kan det føre til psykiske lidelser i form af

depression, angst/OCD, psykoser m.v.

Og i værste tilfælde selvmordsforsøg.

Et udtryk for at man ikke har fået de rammer

eller forståelse, der er behov for.

Eller oplevelsen af at blive set, sådan rigtigt,

gemt inde bag en facade.

Som har lært at camouflere sin indre tilstand.

Gemme følelser. På et tidspunkt popper låget af.

 

Der kan være behov for professionel hjælp,

inden problemerne vokser sig for store.

Og her bliver kemien mellem klient og terapeut

ofte afgørende for at føle sig forstået og hørt.

 

Jeg har god indføling i arbejdet med sensitive

børn/unge/voksne,

og min tilgang er bl.a. at fremhæve styrker og personlighed,

frem for problemer med adfærd og føleler,

da det ofte er vejen til at nå den ægte forståelse.

 

Kognitiv adfærdsterapi kan være effektiv

ved f.eks. angst/OCD eller psykoser,

samt styrkelse af selvværdet.