DAT – dialektisk adfærdsterapi

  • Terapeutisk metode, der udspringer af den kognitive metode, men rettet mod personer med særlig personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.
  • God og anerkendt metode, hvis der er behov for at arbejde med regulering af følelser og adfærd.
  • Tager udgangspunkt i 4 moduler: Relationsfærdigheder, følelesesregulering, hold-ud-færdigheder og opmærksomhedsfærdigheder.
  • Der er ofte tale om et noget længerevarende, terapeutisk forløb, idet hvert modul strækker sig over 4 sessioner, men enkelte moduler kan godt anbefales særskilt i nogle tilfælde.
  • Der er fokus på at lære at mærke sin krop og følelser, og blive tryg ved disse, som ofte kan virke ubehagelige og fremmede.
  • Terapien er typisk en kombination af individuel -og gruppeterapi, men her udbydes det udelukkende som individuelt program.