Kognitiv og metakognitiv terapi

  • Terapeutisk metode som er effektiv ved korterevarende forløb (6-8 sessioner), og international anerkendt til behandling af bl.a. angst/OCD, skizofreni, stress, depression m.v.
  • Terapeutisk model, som hjælper dig med at finde sammenhæng og forståelse mellem tanker, følelser, krop og adfærd.
  • Der arbejdes sammen med terapeuten med at analysere forskellige problematiske situationer, som du aktuelt oplever i dit liv, og du får hjælp og ideer til at finde nye måder at tænke om og løse problemerne på.
  • Behandlingen fokuserer mere på nuet og fremtiden, og i mindre grad på fortiden, dog ses der på gamle mønstre som er uhensigtsmæssige, og der foretages justeringer, så de ikke fortsætter med at skabe problemer for dig.
  • Du er som klient aktiv i terapien, og der skal forventes hjemmeopgaver mellem sessionerne, da det er der 95 % af det mentale arbejde foregår.
Kognitiv model: Tager udgangspunkt i omgivelser/en konkret situation oplevet nyligt.

Metakognitiv terapi:

Tager det samme udgangspunkt som kognitiv terapi, men hvor man terapeutisk bevæger sig mere ovenover tankerne; hvor man ikke går i dybden med tankernes indhold, men betragter dem udefra, og ser på hvad tankerne har af betydning for en og påvirkning af ens liv.